Vänta medan vi hämtar innehållet till dig...

Vår vision för hållbarhet

På Arbetsskydd Express arbetar vi aktivt med vår hållbarhet. Det pågår en stor global omställning för att minimera mänsklighetens påverkan på planeten och det är en process vi både vill och måste delta i. Vi tar vårt ansvar och målet är att driva en hållbar och utvecklingsbar verksamhet, vara pådrivande i våra leverantörers hållbarhetsarbete samt inspirera och vara en förebild för våra kunder och samarbetspartners.

FN:S GLOBALA MÅL

Vi inspireras av FN:s globala mål för hållbar utveckling och har identifierat fyra av dem som är vägledande när vi sätter våra målsättningar och etiska riktlinjer: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8), Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer (Mål 9), Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12) och Bekämpa klimatförändringar (Mål 13).

SÅ JOBBAR VI MED VÅRA LEVERANTÖRER

Det är viktigt för oss att främja rättvisa arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter i hela vår leveranskedja. Vi förväntar oss att även våra leverantörer tar väl hand om sina medarbetare. Därför ställer vi tydliga krav på alla vi arbetar med att ta socialt ansvar. Genom att skriva under vår Code of conduct förbinder de sig att följa vår policy, som bland annat inkluderar krav på trygg och hälsosam arbetsmiljö, respekt för föreningsfrihet och förbud mot barn- och tvångsarbete.

För att säkerställa att principerna efterlevs utförs tredjepartskontroller av den oberoende och världsledande aktören SGS.

 

 

SÅ JOBBAR VI INTERNT

Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där våra medarbetare trivs. Därför erbjuder vi goda arbetsvillkor och en trygg och säker arbetsmiljö. Vi investerar i kompetensutveckling och främjar möjligheter till karriärtillväxt. Genom att erbjuda utbildningsmöjligheter vill vi hjälpa våra medarbetare att utveckla sig och uppnå sina mål.

För att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig respekterade och värdefulla arbetar vi aktivt med jämställdhet och mångfald. Vi tror på att mångfald berikar vår organisation och hjälper oss att möta olika utmaningar.

ETT HÅLLBART VAL

Vi strävar efter hållbarhet i alla skeden av vår produktion för att minimera vår påverkan på miljön. Våra produkter är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och vi fortsätter att utveckla dem för att höja kvalitetsnivån ytterligare. Genom att erbjuda kvalitativa arbetskläder främjar vi hållbar konsumtion. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan på alla områden bland annat genom att minska antalet transporter och är tydliga mot våra underleverantörer med att miljöanpassning är ett krav.

I alla delar av produktionsledet utvärderar vi regelbundet vad vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser. Framtida satsningar som planeras införas inom en femårsperiod är bland annat att implementera ett nytt mätningssystem som mäter CO2-värden ända ner på produktnivå. Vi kommer också att införa återvinning av textila fibrer för att minska avfall och resursslöseri. 

ISO-certifierade

Vi strävar efter att upprätthålla högsta standarder genom vår transparenta, strukturerade och aktiva arbetsmetodik för att uppfylla kraven för våra ISO-certifieringar 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö). Dessa certifieringar utgör en garanti för våra kunder, vilka kan vara trygga i vetskapen att våra textilier och tyger är fria från skadliga kemikalier. Vi genomför regelbundna och noggranna tredjepartskontroller på våra fabriker för att säkerställa att våra produkter bibehåller en hög och jämn kvalitet. Denna dedikation till kvalitet och miljöansvar genomsyrar hela vår verksamhet och utgör grunden för det förtroende vi strävar efter att bygga med våra kunder.

Se vårt ISO-certifikat

 

VI FLYTTAR HEM PRODUKTION 

 

Från fjärran horisonter till vår egen bakgård – Vi flyttar hem delar av vår produktion till Europa för en grönare framtid. Genom att minimera transportsträckor minskar vi vår ekologiska fotavtryck och satsar på en hållbar framtid. Vårt skifte är mer än geografiskt; det är ett åtagande att minska utsläpp, främja lokal sysselsättning och odla en hållbar produktionskultur. Tillsammans omformar vi inte bara varor, utan även vårt löfte till planeten. Välkommen till en ny era av hållbarhet där varje handling räknas och varje steg är en resa mot en mer ansvarsfull värld.

 

 

 

OEKO-TEX

Vi engagerar oss i att skapa kläder av högsta kvalitet genom att använda textilier som är certifierade av Oeko-Tex i våra Nordwear-plagg. Denna certifiering är inte bara ett bevis på vår strävan efter överlägsenhet inom hållbarhet och hälsa, utan också ett löfte till våra kunder om att varje plagg är skapat med omsorg och ansvar gentemot både människor och planeten. 

Med Oeko-Tex-certifierade textilier garanterar vi en ren, säker och hållbar klädupplevelse för alla våra Nordwear-entusiaster.

Läs mer om Oeko-Tex

 

VILL DU VETA MER OM
VÅRT HÅLLBARHETSARBETE?

Kontakta Nick som är ansvarig för kommunikation av hållbarhetsfrågor hos oss.
Dir:+46 (0)42 295554
Epost: nick@arbetsskyddab.se