Vänta medan vi hämtar innehållet till dig...
Skyddsmasker

Skyddsmasker

0 produkter i vald kategori

Skydda dig mot ånga och damm med säkra skyddsmasker

De flesta som arbetar inom industri- eller hantverksbranschen kommer ofta i kontakt med
damm, gaser, ångor och olika typer av dimma.

För att du ska kunna undvika att andas in
skadliga partiklar erbjuder vi ett kvalitativt sortiment av skyddsmasker och olika
andningsskydd som hjälper dig att filtrera bort dessa innan de når näsa och mun.

Dessa ska alltså användas när det finns skadliga föroreningar såsom rök, damm, gas eller fibrer i luften
och kan komma i form av både halvmask och helmask. Välj passande skyddsmasker för dina
arbetsuppgifter i vår webbutik och skapa en ännu säkrare miljö på din arbetsplats.

Köp helmask/halvmask från kvalitativa varumärken

De flesta andningsmasker kommer i form av en ansiktsdel i kombination med ett filter som är
framtaget för att filtrera bort olika typer av föroreningar. Ansiktsdelen kan vara en halvmask
eller helmask, där halvmasken täcker näsa, mun och haka och sitter på plats med hjälp av
justerbara band. För att masken ska sitta tätt runt ditt ansikte och inte släppa in någon
omgivande luft går de att justera och finns tillgängliga i flera olika storlekar.

Helmasken täcker i sin tur ögon, näsa, mun och haka och hålls även den på plats med justerbara band eller remmar.

Hos oss på Arbetsskydd Express hittar du båda varianter samt förpackningar med
extra filter som kan användas antingen på egen hand eller i kombination med andra filter för
att ge ett mer heltäckande skydd.

Beställ rätt mask och rätt filter online från vår webbutik och skydda dig själv från giftig ånga,
rök och skadliga partiklar. Under respektive produkt kan du till exempel ta reda på om
masken motverkar damm eller om den är framtagen för att skydda mot organiska föreningar.
Allt för att erbjuda dig ett effektivt skydd så att du kan fortsätta fokusera på arbetsuppgiften!

Läs mer